Vi har lang og god erfaring

med design og skisser

av blant annet

⦁ bolighus ⦁ hytte ⦁ anneks

⦁ påbygg/tilbygg ⦁ uthus ⦁ redskapshus

⦁ bod ⦁ garasje ⦁ naust/sjøhus

Prosessen

01. Idé

Du som kunde kommer med en idé eller et ønske. Du kan komme med detaljerte skisser, eller tomhendt med ønske om at vi sammen skaper ditt drømmehus!

02. Research

Vi gjør nødvendige undersøkelser og innhenting av tegnemateriale om det ikke finnes allerede. I alle kommuner finnes det et byggesaksarkiv hvor man kan få ut gamle tegninger. Hvis tegnematerialet ikke finnes tar vi nødvendige oppmålinger hos deg. Situasjonskart og reguleringsbestemmelser for tomten får du av kommunen. Dersom du ikke trenger kart sender du ikke dette.

03. Skisse/Utkast

Etter innhenting av informasjon og beskrivelse startes tegneprosessen. Du får et forslag på mail (plan, snitt og fasadetegninger). Du går igjennom forslaget og gir evt. endringer og korrigeringer per mail, eller på kontoret. Ønsker du flere endringer får du det til du blir fornøyd.

04. Komplette tegninger

Vi tegner det du som kunde vil ha, fullfører og leverer som salgstegninger eller byggemeldingstegninger i plan, snitt, fasader, perspektiv + evt. inntegning på situasjonskart, terrengsnitt + evt. arbeidstegninger.

05. Byggesøknad

1018 Design tar ikke på seg søknader, men har samarbeidspartnere som gjør dette eller du stiller med egen saksbehandler. Etter hvilket tiltak du skal ha vil også søknadstiden variere noe. Enkle byggemeldinger tar inntil 3 uker og du kan sette i gang om du ikke hører noe. Du må ha sendt ut nabovarsel på forhånd. Større byggesøknader tar inntil 3 måneder og du vil få skriftlig brev om igangsettelse.

06. Bygging

Du stå helt fritt til å velge byggefirma!